Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

U vezi sa navodima Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) da Agencija za sprječavanje korupcije nije dostavila ni jednu Odluku po prijavama koje je ta nevladina organizacija podnijela ovom organu iako je u 14 slučajeva istekao zakonski rok da informacije budu dostavljene, Agencija saopštava sljedeće:
27. jul 2020.

Tačno je da je nevladina organizacija MANS od početka izborne kampanje do danas Agenciji podnijela 62 prijave zbog sumnji u povrede Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane organa vlasti. Agencija je, u skladu sa Zakonom, postupila po svakoj od tih prijava i pokrenula odgovarajuće upravne postupke. Takođe, Agencija je protiv organa vlasti pokrenula i devet postupaka po službenoj dužnosti.

Međutim, nije tačan navod MANS-a da je istekao zakonski rok da Agencija donese Odluke po podnešenim prijavama od strane te nevladine organizacije.

Naime, prvu od navedenih prijava MANS-a, Agencija je zaprimila 3. jula 2020. godine, a zakonski rok za donošenje Odluke je 30 ili 45 dana od dana zaprimanja prijave.

Agenija postupa po svim pristiglim prijavama i svakako će u roku donijeti odgovarajuće Odluke.

Novosti