Agencija za sprječavanje korupcije

Definisane metodologije za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti ASK

1. jul 2020.

Od dana raspisivanja parlamentarnih i lokalnih izbora, počela je da teče izborna kampanja u smislu odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a time i zakonske obaveze, zabrane i ograničenja za političke subjekte i organe vlasti. Agencija za sprječavanje korupcije, u skladu sa svojim nadležnostima, prati sprovođenje Zakona, odnosno sprovodi mjere kontrole finansiranja političkih subjekata i izborne kampanje.

S tim u vezi, eksperti Savjeta Evrope, u saradnji sa Agencijom, pripremili su nacrte metodologija za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti Agencije u izbornim kampanjama, a 29. i 30. juna u Podgorici su održane dvije radionice na kojima su predstavnici Agencije, nevladinog sektora i eksperti Savjeta Evrope razmijenili mišljenja i dali predloge i sugestije za unaprjeđenje nacrta metodologija.

Učesnici radionica su razmotrili oba dokumenta, i nakon dodatnih komentara i preporuka, definisani su konačni tekstovi Metodologije prikupljanja i obrade podataka o finansijskom upravljanju, aktivnostima i kontroli finansijskih izvještaja političkih subjekata tokom izbornih kampanja, kao i Metodologije sprovođenja istraga o potencijalnim zloupotrebama državnih resursa u izborne svrhe.

Na osnovu definisanih metodologija, Agencija će sprovesti Plan nadzora i kontrole izborne kampanje za parlamentarne izbore 2020. godine, koji je dužna da donese u roku od 10 dana od dana raspisivanja izbora.

Radionice je organizovao Savjet Evrope u okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Savjeta Evrope za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

Novosti