Agencija za sprječavanje korupcije

Govor v.d. direktora ASK dr Sava Milašinovića

Uvodno izlaganje v.d. direktora ASK na radionici o nacrtu metodologije za efikasno sprovođenje kontrolnih nadležnosti ASK u izbornim kampanjama
29. jun 2020.

Zadovoljstvo mi je da u ime Agencije za sprječavanje korupcije pozdravim sve prisutne, i izrazim zahvalnost Savjetu Evrope na uspješnoj saradnji kroz „Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“. Dosadašnjim zajedničkim projektnim aktivnostima smo značajno doprinijeli jačanju kapaciteta Agencije i unaprjeđenju rada ovog organa, posebno jačanju transparentnosti, poboljšanju postupka provjere prihoda i imovine javnih funkcionera, kao i edukaciji i jačanju svijesti zakonskih obveznika u poštovanju zakonskih odredbi koje se odnose na sprječavanje sukoba interesa.

Sada, u ovom periodu kada je kontrola finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja prioritet rada, želim da poručim da Agencija spremno ulazi u ovaj vrlo zahtjevan posao i da će dosljedno sprovesti sve nadležnosti propisane Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, u cilju potpune transparentnosti i integriteta izbornog procesa.

Uvjeren sam da će i aktuelna saradnja na izradi Metodologija za kontrolu finansiranja političkih subjekata i prevenciju mogućih zloupotreba državnih resursa u svrhe kampanja, dodatno osnažiti rad Agencije i doprinijeti efikasnoj kontroli i nadzoru nad sprovođenjem Zakona. Termin izrade Metodologija podudara sa izradom Plana kontrole i nadzora koji je Agencija dužna da donese, pa očekujem da ćemo obaveze iz tog Plana realizovati upravo po uputstvima koja budu kreirana u Metodologijama.

Podsjećam da su od dana raspisivanja izbora već počeli da teku rokovi za organe vlasti u dijelu transparentnost upotrebe javnih resursa tokom kampanje. Osim za organe vlasti, obaveze i zabrane propisane su i za političke subjekte kojima bude potvrđena izborna lista ili koji započnu kampanju prije potvrđivanja izborne liste.

Agencija će pažljivo pratiti izvršenje navedenih zakonskih obaveza, ali i poštovanje zabrana i ograničenja i kontinuirano davati obveznicima smjernice, savjete i mišljenja u vezi sa primjenom zakona.

Agencija će obezbijediti transparentnost izborne kampanje objavljivanjem na svojoj internet stranici svih dokumenata o finansiranju kampanje i upotrebi javnih resursa, u skladu sa Zakonom. Dakle građani i sva zainteresovana javnost će imati uvid u Ugovore o zapošljavanju organa vlasti; Podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći organa vlasti; Analitičke kartice budžetske potrošnje i potrošnje budžetske rezerve organa vlasti; Izvještaje političkih subjekata o prilozima u kampanji; Izvještaje o medijskom oglašavanju političkih subjekata u izbornoj kampanji; Privremene izvještaje političkih subjekata o troškovima u kampanji; Konačne izvještaje političkih subjekata o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

Dostupnost ovih dokumenata daje mogućnost zainteresovanoj i stručnoj javnosti da Agenciji i drugim nadležnim organima u toku izborne kampanje podnesu prigovore zbog eventualnih kršenja Zakona, odnosno sumnje u zloupotrebu javnih resursa u kampanji.

Očekujemo da će svi obveznici tokom ove kampanje dosljedno poštovati zakon, sa kojim su, vjerujem upoznati uzimajući u obzir da je Agencija od početka rada, kontinuirano organizovala obuke i seminare na lokalnom i državnom nivou, koje je pohađalo skoro 300 polaznika. Takođe, već smo na internet strnici, društvenim mrežama Agencije i saopštenjima za medije jasno naveli sve obaveze, zabrane i ograničenja tokom kampanje.

Agencija će u slučaju kršenja zakona pokrenuti postupke protiv bilo kojeg organa vlasti ili političkog subjekta. U prilog tome, podsjećam da je od početka rada 1. januara 2016. do kraja marta ove godine Agencija zbog kršenja odredaba ZFPSiIK pokrenula 500 prekršajnih postupaka od čega je oko 89% pokrenuto zbog kršenja odredaba Zakona koje se odnose na obaveze i zabrane tokom izbornih kampanja. Ukupan iznos novčanih kazni zbog kršenja odredaba ZFPSiIK, uključujući i realizovane naloge, iznosi skoro 170.000 €.

Na kraju, s obzirom na širok spektar subjekata kontrole, za Agenciju je imperativ da unaprjeđuje svoje kontrolne mehanizme u skladu sa zakonskim nadležnostima ovog organa. U tome će joj upravo pomoći Metodologije o kojima ćemo danas i sjutra razgovarati, uz prethodno kreirane Analizu rizika kod subjekata kontrole i smjernice organima uprave za sprječavanje zloupotrebe javnih resursa, kao i razvijena baza podataka koja skladišti podatke iz prethodnih kampanja.

Stoga smatram da je danas značajna prilika da svi ovdje prisutni, svojim sugestijama i preporukama doprinesu kvalitetu ovog dokumenta, koji ćemo implementirati kroz zajedničke aktivnosti i saradnju.

S obzirom da je osnovni zadatak Agencije prevencija, potreban nam je zajednički pristup i saradnja. U tom smislu vas pozivam da, kao i do sada, kroz profesionalan rad nastavite da dajete podršku u prevenciji korupcije, a građane da sve sumnje u kršenja zakona prijave.

Agencija je pouzdan partner svim subjektima nadležnim za borbu protiv korupcije i ostaje potpuno otvorena sa saradnju sa svim državnim organima, međunarodnim institucijama, nevladinim organizacijama, medijima i građanima, a u cilju potpune transparentnosti i inegriteta izbornog procesa.

Novosti