Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 25. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

29. jun 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj telefonskoj sjednici, Savjet Agencije je konstatovao da nije pristigla nijedna prijava na Treći ponovni javni konkrus za izbor direktora/ke ASK.

S tim u vezi, Savjet je odlučio da raspiše ponovni konkurs, peti po redu, koji će biti objavljen 30. juna 2020. godine u štampanim medijima i na internet stranici ASK.

Novosti