Agencija za sprječavanje korupcije

Obaveze, zabrane i ograničenja tokom izborne kampanje

Obavještenje za zakonske obveznike
23. jun 2020.

Odlukama Predsjednika Crne Gore od 20. juna 2020. godine su raspisani izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore i odbornike u skupštinama opština Andrijevica, Gusinje, Budva i Kotor, za 30. avgust 2020. godine. Takođe, Odlukom o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora u SO Tivat je određeno da 30. avgust bude i datum održavanja izbora za odbornike te lokalne samouprave.

Danom raspisivanja izbora su počeli da teku rokovi za organe vlasti koji su obveznici izvršavanja obaveza propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koje se odnose na transparentnost upotrebe javnih resursa u periodu trajanja izborne kampanje.

Između ostalog, propisano je:

  • Budžetske potrošačke jedinice sedmodnevno izvještavaju, odnosno objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu;
  • Ministarstvo finansija i opštine objavljuju izvode iz državnog i lokalnog trezora i analitičke kartice o potrošnji budžetske rezerve;
  • Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje podatke o raspodjeli socijalnih davanja;
  • Svi organi su dužni da dostavljaju Agenciji odluke o zapošljavanju koje su donijete u skladu sa radnim propisima, koje se objavljuju na sajtu Agencije, itd.

Zakonom su propisane i zabrane/ograničenja za obveznike, od kojih je određen broj zabrana na snazi od dana raspisivanja izbora (za razliku od zabrana koje važe u toku cijele izborne godine ili u kontinuitetu).

Npr, od dana raspisivanja izbora je na snazi ograničenje mjesečne potrošnje budžetskih potrošačkih jedinica, zabrana korišćenja prostorija pod neravnopravnim uslovima, ograničenje zapošljanja na određeno itd.

Zakonske obaveza i organi obveznici su navedeni na linku:OBAVEZE

Zakonom propisane zabrane za organe obveznike su na linku: ZABRANE I OGRANIČENJA

Nadalje, propisane su obaveze i zabrane za političke subjekte kojima bude potvrđena izborna lista ili koji započnu kampanju prije potvrđivanja izborne liste, a sve u interesu unaprjeđenja integriteta i transparentnosti prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju.

Kompletan popis obaveza i zabrana za političke subjekte sa kalendarom izvršavanja zakonskih obaveza će biti objavljen u Planu kontrole i nadzora, koji je Agencija dužna da donese u zakonskom roku od deset dana od dana objavljivanja odluke o raspisivanju izbora.

Agencija će pažljivo pratiti izvršenje navedenih zakonskih obaveza, kontinuirano davati obveznicima smjernice, savjete i mišljenja u vezi sa primjenom zakona, a u slučaju njegovog neizvršavanja pokretati zakonom predviđene postupke.

Za sve dodatne informacije, obveznici mogu kontaktirati Odsjek za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i na email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti