Agencija za sprječavanje korupcije

SAOPŠTENJE

12. jun 2020.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanje koji je usvojen 27. decembra 2019. godine propisuje obaveze organa vlasti u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad politčkih subjekata, finansiranje izborne kampanje političkih subjekata i finansiranje zarada zaposlenih u poslaničkim klubovima, kao i obezbjeđivanje poslovnih prostorija za poslaničke i odborničke klubove.

S tim u vezi, Agencija podsjeća organe vlasti da je potrebno da podzakonske i druge akte usaglase sa odredbama ovog zakona (“Službeni list Crne Gore” br. 3/20 i 38/20), čijim početkom primjene je prestao da važi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/14, 76/15, 83/16 i 92/17). Ovo se posebno odnosi na član 9 zakona, o čemu je Agencija uputila smjernice lokalnim samoupravama.

U skladu sa predmetnim zakonom, Agencija redovno vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, odnosno ispunjavanje zakonom propisanih obaveza, uključujući i finansiranje redovnog rada političkih subjekata koji su učestvovali na izborima i osvojili najmanje jedan poslanički odnosno odbornički mandat, finansiranje troškova izborne kampanje za izbor poslanika i odbornika i izbor Predsjednika Crne Gore za podnosioce potvrđene i proglašene izborne liste odnosno kandidature za Predsjednika Crne Gore, finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima, obezbjeđivanje poslovnih prostorija za poslaničke klubove i obezbjeđivanje sredstava za poslovne prostorije za potrebe odborničkih klubova.

Novosti