Agencija za sprječavanje korupcije

Važno obavještenje

Obavještenje o dostavljanju izvještaja poštom i mail-om
18. mart 2020.

U cilju sprovođenja naredbi i mjera nadležnih zdravstvenih organa koje se odnose na zaštitu građana od virusa korona, od četvrtka 19. marta 2020. godine podnošenje redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini, kao i svih drugih podnesaka i dokumenata Agenciji, će se obavljati isključivo poštom ili emailom.

Ulaz u prostorije Agencije licima koja nijesu zaposlena u ovom organu do daljnjeg nije dozvoljen.

Dok traje zabrana ulaska, pisani Izvještaji o prihodima i imovini se dostavljaju poštom na adresu: Agencija za sprječavanje korupcije, Kralja Nikole 27/V, Podgorica.

Potpisane Izvještaje o prihodima i imovini možete podnijeti i u skeniranoj formi na e-mail kabinet@antikorupcija.me. Iste izvještaje će službenici Agencije štampati i zaprimiti na Zakonom propisan način.

Gore navedeno važi i za slanje svih drugih podnesaka.

Rok za dostavljenje redovnih godišnjih Izvještaja o prihodima i imovini je 31. mart, a validni su samo Izvještaji sa bar kodom i potpisom. Takođe, obveznici dostavljanja Izvještaja se u slučaju eventualnih neodumica u vezi sa popunjavanjem/podnošenjem Izvještaja, mogu informisati na brojeve telefona 020 447 728, 020 447 709, kao i na dodatne brojeve Odsjeka za provjeru prihoda i imovine 067 553 284, 067 605 895, ili na email adrese jovana.radovic@antikorupcija.me i dijana.djukanovic@antikorupcija.me

Novosti