Agencija za sprječavanje korupcije

Agencija donijela Mišljenje na primjenu člana 40 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Mišljenje ASK
14. februar 2020.

U saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Agencija za sprječavanje korupcije je donijela Mišljenje na primjenu člana 40 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji se odnosi na transparentnost socijalnih davanja, odnosno propisuje zabrane i ograničenja isplate jednokratnih socijalnih pomoći i materijalnih davanja iz socijalne zaštite u izbornoj kampanji.

Novosti