Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 13. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

14. februar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici, Savjet Agencije za sprječavanje korupcije je, shodno članu 91 stav 5 Zakona o sprječavanju korupcije, obavio razgovor sa kandidatom koji ispunjava uslove za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije, Savom Milašinovićem.

Sjednica je bila otvorena za novinare, snimatelje i fotoreportere.

Članovi Savjeta su kandidatu postavljali pitanja u vezi sa uvodnim predstavljanjem, u vezi dostavljenog pisanog i obrazloženog predloga programa rada i ključnih prioriteta Agencije, kao i u vezi nadležnosti Agencije.

Nakon glasanja, konstatovano je da kandidat Savo Milašinović nije dobio potrebnu većinu od četiri glasa, pa shodno članu 91 stav 7 Zakona o sprječavanju korupcije nije izabran za direktora Agencije za sprječavanje korupcije.

Novosti