Agencija za sprječavanje korupcije

Obuka u Tivtu o obavezama iz novog Zakona o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja

13. februar 2020.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa NVO Centar za demokratsku tranziciju (CDT), organizovala je 12. februara u Tivtu obuku o obavezama organa vlasti i političkih subjekata iz novog Zakona o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Obuka je organizovana u susret lokalnim izborima u tom gradu koji će biti održani 5. aprila 2020. a bila je namijenjena predstavnicima organa vlasti, odnosno organa lokalne uprave i lokalne samouprave, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština Tivat, kao i predstavnicima odborničkih klubova u SO Tivat.

Načelnik Odsjeka za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Dušan Drakić informisao je prisutne o novim zakonskim obavezama koje imaju organi vlasti tokom izborne kampanje, dok je samostalna savjetnica u tom Odsjeku Marija Madžgalj predstavila nove obaveze političkih subjekata tokom i nakon kampanje.

Posebno su ukazali na to da će Agencija, kao i u prethodnim izbornim procesima, insisistirati na potpunoj transparentnosti upotrebe javnih resursa tokom izborne kampanje, u cilju daljeg jačanja integriteta izbornog procesa.

Predsjednica NVO CDT Milica Kovačević predstavila je iskustva te NVO tokom praćenja ranijih izbornih procesa i ukazala na važnost dosljedne primjene novog Zakona tokom izborne kampanje.

Predstavnici Agencije i CDT- a odgovorili su i na sva pitanja prisutnih koja se odnose na primjenu novog zakona, a učesnicima je podijeljen i info materijal koji sadrži informacije o obavezama obveznika sprovođenja zakona koji su u nadležnosti Agencije.

Obuka u Tivtu organizovana je u saradnji sa NVO CDT u skladu sa Memoradumom o saradnji Agencije i te NVO, koji je potpisan u decembru 2016. godine.

Novosti