Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 12. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

11. februar 2020.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na danas održanoj sjednici, Savjet ASK je konstatovao da su se po Javnom konkursu za izbor direktora Agencije, broj 00-54, objavljen 15. januara prijavili sljedeći kandidati:

  • Savo Milašinović, vršilac dužnosti direktora Agencije za sprječavanje korupcije;
  • Jovica Rečević, savjetnik direktora Uprave policije; i
  • Aleksa Ivanović, bivši član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Konstatovano je da su sve tri prijave dostavljene blagovremeno.

Jednoglasno je utvrđeno da kandidat Savo Milašinović ispunjava formalne uslove Javnog konkursa, saglasno čl. 83 i 84 Zakona o sprječavanju korupcije.

Takođe, jednoglasno je konstatovano da potrebna dokumentacija u prijavama kandidata Jovice Rečevića i Alekse Ivanovića ne ispunjava formalne uslove Javnog konkursa.

Razgovor članova Savjeta Agencije sa kandidatom koji ispunjava uslove Javnog konkursa biće obavljen 14. februara 2020. godine.

Novosti