Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje za organe vlasti o obavezama iz novog Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

31. januar 2020.

Skupština Crne Gore je 27. decembra 2019. godine usvojila novi Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Službeni list Crne Gore, broj: 3/20).

Ovim zakonom se uređuju način sticanja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad i izbornu kampanju političkih subjekata, zabrane i ograničenja raspolaganja državnom imovinom, fondovima i javnim ovlašćenjima u toku izborne kampanje i kontrola, nadzor i revizija finansiranja i finansijskog poslovanja političkih subjekata u cilju ostvarivanja zakonitosti i javnosti njihovog poslovanja.

Između ostalog, predmetnim zakonom su propisane obaveze, zabrane i ograničenja za organe vlasti na državnom i lokalnom nivou koje se odnose na način upotrebe javnih resursa u toku perioda izborne kampanje. Takođe, određeni broj navedenih obaveza za organe vlasti se odnosi na obezbjeđivanje i prenos sredstava za finansiranje rada političkih subjekata iz javnih izvora.

Primjera radi, kao i prethodni Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, i novi zakon predviđa obaveze, zabrane i ograničenja kao što su: da od dana raspisivanja izbora sve budžetske potrošačke jedinice objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje posjeduju, da svi državni organi objavljuju sve izdate putne naloge i odluke o zapošljavanju, kao i da Ministarstvo finansija, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i opštine objavljuju izvode iz trezora, izvještaje o potrošnji budžetske rezerve, podatke o socijalnim pomoćima i dr.

Agencija podsjeća da novi zakon sadrži određene novine koje, između ostalog, predviđaju u izbornoj kampanji: skraćenje rokova za izvještavanje o budžetskoj potrošnji i socijalnim pomoćima sa 15 na 7 dana, ograničavanje isplata jednokratnih novčanih pomoći, objavljivanje odluka za upotrebu mehanizacije i opreme privrednih društava čiji je osnivač ili većinski vlasnik država ili opština, kao i u cijeloj izbornoj godini zabranu dodjele socijalnih davanja iz tekuće budžetske rezerve, i dr.

Spisak obaveza za organe vlasti koje su propisane novim zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je dostupan na linku: Obaveze za organe vlasti propisane zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Lista zabrana i ograničenja za organe vlasti koje su propisane novim zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je dostupan na linku: Zabrane i ograničenja propisane zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Nadzor nad sprovođenjem zakona i kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja vrši Agencija za sprječavanje korupcije, a krajnji ciljevi primjene navedenih zakonskih propisa su ostvarivanje zakonitosti i javnosti finansiranja političkih subjekata, transparentnost upotrebe javnih sredstava i jačanje integriteta izbornog procesa.

Za sve dodatne informacije koje se odnose na predmetnu oblast, obveznici mogu kontaktirati Odsjek Agencije za kontrolu finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, na telefon 020/407-706 i email finansiranje@antikorupcija.me.

Novosti