Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje povodom Izvještaja Transparency International-a

Napredak Crne Gore na listi TI
23. januar 2020.

Crna Gora je zauzela 66. poziciju u najnovijem Izvještaju Transparency International-a za 2019. godinu, sa indeksom percepcije korupcije 45. To je za jedno mjesto bolja pozicija u odnosu na prethodni Izvještaj kada je bila na 67. mjestu sa istim indeksom percepcije korupcije.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da je Crna Gora u poslednjih nekoliko godina napravila značajan napredak na listi Transparency International-a u odnosu na prvo istraživanje kojim je obuhvaćena nakon obnove nezavisnosti, koje je objavljeno 2007. godine, a prema kojem je bila na 84 mjestu, sa indeksom 3.3 (33 prema sadašnjoj metodologiji).

Napredak na listi Transparency International-a je potvrda intenzivnog rada i konkretnih rezultata Agencije i drugih državnih organa nadležnih za borbu protiv korupcije na preventivnom i represivnom planu. Bolja pozicija je i pokazatelj da naša država veoma ozbiljno pristupa borbi protiv korupcije, kao jednom od prioriteta u procesu EU integracija. Istovremeno, to je snažan podstrek za nastavak još efikasnijeg sprovođenja svih antikorupcijskih zakona, mjera i aktivnosti.

U poređenju sa zemljama regiona, Crna Gora u novom Izvještaju Transparency International-a bolje pozicionirana u odnosu na Srbiju (91. mjesto, CPI 39), Kosovo i Bosnu i Hercegovinu (dijele 101. mjesto, CPI 36), Albaniju i Sjevernu Makedoniju (dijele 106. mjesto, CPI 35). Takođe, kada je u pitanju poređenje sa zemljama članicama EU, Crna Gora je bolje rangirana i ima bolji indeks percepcije korupcije od Rumunije, Mađarske i Bugarske.

Agencija za sprječavanje korupcije će, kao ključna preventivna antikorupcijska institucija, nastaviti da efikasno, dosljedno i neselektivno sprovodi sve nadležnosti iz Zakona o sprječavanju korupcije i drugih propisa iz njene nadležnosti. Očekujemo da će na taj način i u saradnji sa drugim nadležnim organima i subjektima uključenim u borbu protiv korupcije, dati značajan doprinos još boljim rezultatima naše države u narednim izvještajima Transparency International-a.

Novosti