Agencija za sprječavanje korupcije

Javni konkurs za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u štampanim medijima
15. januar 2020.

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije: Na osnovu člana 91 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije („Službeni list CG“, broj 53/14), raspisuje

J A V N I K O N K U R S

Novosti