Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 9. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

26. decembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK se na danas održanoj sjednici upoznao sa Godišnjim planom provjere imovinskog stanja javnih funkcionera i državnih službenika u 2020. godini.

Ocijenjeno je da je posebnu pažnju potrebno posvetiti izvještajima koji se odnose na promjenu imovine preko 5000 €, tj. dokazivanju osnova sticanja i izvora sredstava uvećanja imovine preko 5000 €.

Navedeni dokument zasniva se na unaprijeđenoj metodologiji provjere na osnovu slučajnog uzorka, a pomoću matematičkog algoritma koji obezbjeđuje da se softverski, bez učešća zaposlenih u ASK , izvrši odabir funkcionera čiji će izvještaji biti predmet provjere.

Na osnovu Godišnjeg plana provjere za 2020. godinu, provjera tačnosti i potpunosti vršiće se za 872 izvještaja o prihodima i imovini po raznim osnovima podnošenja. Dodatno, pristigli izvještaji koji se odnose na promjenu preko 5000 € biće provjereni u skladu sa članom 30 stav 3 Zakona o sprječavanju korupcije.

Pored toga, Godišnjim planom predviđena je i dodatna provjera za 20 javnih funkcionera, polazeći od vulnerabilnosti funkcije/položaja na korupciju. Navedena provjera podrazumijeva uporednu analizu podataka iz dostavljenih izvještaja, polazeći od procjene rizika u pogledu broja i vrste javnih funkcionera.

Kontrolom će biti obuhvaćene sljedeće kategorije: ministri dva Ministarstva koja upravljaju najvećim dijelom sredstava koja se dodjeljuju kroz javne nabavke; direktor jednog javnog preduzeća u Crnoj Gori; direktor jedne Agencije u Crnoj Gori; direktori dvije veće javne kompanije u Crnoj Gori; det predsjednika opština u Crnoj Gori; pet članova Odbora direktora privrednog društva u Crnoj Gori; dva glavna gradska arhitekta u većim opštinama u Crnoj Gori; dva direktora većih zdravstvenih i obrazovnih institucija u Crnoj Gori.

Razmatrajući Informaciju o aktivnostima ASK u oblasti lobiranja, Savjet ASK je ocijenio da je potrebno preduzeti dodatne aktivnosti u cilju promocije instituta lobiranja, prvenstveno kroz iniciranje izmjena zakonodavnog okvira koji reguliše navedenu oblast.

Od početka sprovođenja Zakona o lobiranju, organizovano je sedam ispita za obavljanje poslova lobiranja, dok je ukupno 14 kandidata položilo ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobilo sertifikat o položenom ispitu.

Od početka sprovođenja zakona, u registar lobista upisano je šest fizičkih lica i jedno pravno lice.

Novosti