Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 8. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

16. decembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta ASK razmatran je Nezvanični radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24 za Crnu Goru iz novembra 2019. godine, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Agencije.

Savjet ASK je ocijenio da je navedeni radni dokument objektivno sagledao pozitivne aspekte funkcionisanja Agencije, kao i one oblasti u kojima ima prostora za dalje unaprjeđenje i poboljšanja u radu i rezultatima ovog državnog organa. Takođe je ocijenjeno da radni dokument sadrži određeni broj preporuka koje će biti u fokusu rada Agencije u budućem periodu.

Savjet je dao uputstvo organima Agencije za sprječavanje korupcije da do kraja januara sačine predlog mjera koje bi vodile realizaciji navoda i preporuka iz nezvaničnog radnog dokumenta Evropske komisije.

Takođe, Savjet je zaključio da je neophodno intenzivirati neposrednu saradnju sa Evropskom komisijom u cilju unaprjeđenja budućih ocjena iz dokumenata Evropske komisije koji se odnose na rad Agencije za sprječavanje korupcije.

Novosti