Agencija za sprječavanje korupcije

Komentar direktora ASK na rezultate istraživanja

6. decembar 2019.

Istraživanje javnog mnjenja ”Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije“ sprovedeno je u novembru ove godine u cilju utvrđivanja percepcije, informisanosti, stavova i iskustava građana o korupciji, kao i poznavanja rada, efikasnosti i povjerenja u Agenciju. U pitanju je četvrto godišnje istraživanje javnog mnjenja od osnivanja ovog organa, za čije je potrebe ove godine istraživanje sprovela agencija De Facto Consultancy.

Agencija je zadovoljna rezultatima ovogodišnjeg istraživanja, koji su ohrabrujući i koji, po našoj ocjeni, potvrđuju efikasan rad ovog organa u 2019. godini.

Prema nalazima istraživanja, povjerenje u rad Agencije u borbi protiv korupcije i u ovom, kao i u prethodnim godišnjim istraživanjima, ima više od 60% ispitanika. Osim toga, Agencija je i dalje na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

Podsjećam da se iz godine u godinu registruje trend rasta procenta građana koji bi korupciju prijavili Agenciji, pa taj procenat ove godine iznosi 49.9%, što je za 14.5% više u odnosu na prošlu i nešto iznad 17% više u odnosu na 2017. godinu.

Da je Agencija dala doprinos sveukupnoj borbi protiv korupcije u Crnoj Gori smatra 62.3% građana. Iako je to nešto niži procenat u odnosu na prošlu godinu, važno je ukazati na povećanje broja ispitanika koji smatraju da Agencija pruža doprinos, pa čak i da je taj doprinos veliki, a opada broj onih koji smatraju da je dala mali doprinos na tom planu.

Kontunuirano raste i procenat građana koji smatraju da kampanje Agencije ohrabruju građane u suprotstavljanju korupciji (69,2% u 2017; 70,8% u 2018; 72,9% u 2019).

Kada je u pitanju dio istraživanja koji se tiče stavova javnosti o korupciji, ohrabruje podatak da je najveći broj ispitanika (75.4%) izjavio da nikada nije bio uslovljen od bilo kog službenika zahtjevom za davanjem poklona/novca prilikom ostvarivanja svojih prava kod državnih organa ili organa lokalne samouprave.

Ohrabrujuće je i to da najveći procenat građana Crne Gore smatra da, kako bi ostvarili prava koja im zakonom pripadaju, nikada nije u redu službeniku u javnom sektoru dati: novac (88.9%); poklon (86.5%) i učiniti uslugu (83.7%).

Vjerujemo da su rezultati istraživanja konkretna potvrda uspješne i dosljedne realizacije svih nadležnosti Agencije i u ovoj godini. Pozitivni rezultati istovremeno su i snažan podstrek za nastavak dosljednog sprovođenja svih zakonskih obaveza, kao i obaveza iz strateških antikorupcijskih dokumenata, što će, vjerujemo, doprinijeti i još boljim rezultatima u narednim istraživanjima.

Sreten Radonjić

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije

Novosti