Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 7. sjednice Savjeta ASK

29. novembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima Odjeljenja za informacione tehnologije u ASK-u.

Ocijenjeno je da su dosadašnjem periodu postignuti dobri rezultati na polju razvoja IT Sistema, i da su informaciona bezbjednost i opremljenosti računarskom opremom u ASK-u na visokom nivou.

Ukazano je i na potrebu daljeg unapređenja sistema posebno u dijelu prelaska na novu tehnologiju čime bi bio olakšan proces dostavljanja svih vrsta izvještaja od strane korisnika, i omogućila efikasnija obrada podataka u ASK.

Takođe, istaknuta je važnost hitnog iznalaženja finansijskih sredstava za uspostavljanje sekundarne fizičke lokacije za replikaciju kompletnog informacionog sistema - tzv. Disaster recovery lokacije, zbog omogućavanja nesmetanog nastavka rada ASK u slučaju prirodnih nepogoda i drugih drugih akcidentnih situacija.

Novosti