Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 5. sjednice Savjeta ASK

1. novembar 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao II i III kvartalni izvještaj o sprovođenju Plana rada Agencije za 2019. godinu.

Konstatovano je da je Agencija u izvještajnom periodu nastavila sa sprovođenjem aktivnosti predviđenih Planom rada ASK, te da je postigla konkretne i mjerljive rezultate, uz obavezu preduzimanja aktivnosti usmjerenih ka daljem unapređenju rada u svim oblastima.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, Agencija je u II i III kvartalu dala 62 Mišljenja i donijela 31 Odluku, od kojih je u 18 utvrđeno kršenje zakona. Na osnovu Mišljenja i Odluka Agencije, 24 javna funkcionera su podnijela ostavke sa javne funkcije. Ukupno, od početka ove godine Agencija je dala 101 Mišljenje i donijela 48 Odluka od kojih su u 28 utvrđena kršenja ZSK, nakon čega je 41 javni funkcioner podnio ostavku na javnu funkciju, dok su dva funkcionera razriješena.

U II i III kvartalu Agenciji je dostavljeno 2.248 Izvještaja o prihodima i imovini, a od početka godine ukupno 7.670 Izvještaja po različitim osnovima podnošenja. Svi izvještaji su administrativno-tehnički provjereni, nakon čega su objavljeni na internet stranici Agencije.

Prema Godišnjem planu provjere za 2019., u II kvartalu počela je provjera tačnosti i potpunosti Izvještaja po osnovu slučajnog uzorka, koja će trajati do kraja godine. Na kraju III kvartala u obradi je bilo ukupno 440 izvještaja, a do kraja godine će se izvršiti provjera 839 izvještaja o prihodima i imovini.

Takođe, u III kvartalu provjereni su podaci u vezi sa dodijeljenim stambenim jedinicama ili kreditnim sredstvima za rješavanje stambenih potreba za 96 javnih funkcionera. Agencija je s tim u vezi pokrenula prekršajne postupke protiv dva javna funkcionera - nosioca pravosudne funkcije i direktora javne zdravstvene ustanove. Navedeni postupci su u toku.

U II i III kvartalu podnijete su ukupno 52 prijave zviždača, a Agencija je pokrenula dva postupka po službenoj dužnosti na osnovu sopstvenih saznanja, zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa.

U navedenom periodu, pred Agencijom vođen je ukupno 81 postupak po prijavama zviždača i po službenoj dužnosti, uključujući postupke započete u prethodnom periodu. Okončano je 26 postupaka, od čega je u 5 slučajeva utvrđeno ugrožavanje javnog interesa. S tim u vezi, dato je 14 preporuka zakonskim obveznicima, od kojih je 12 realizovano.

Tokom izvještajnog perioda, nije bilo podnijetih zahtjeva za zaštitu zviždača, a jedan postupak po ranijem zahtjevu je u toku.

Od početka 2019. godine podnijeto je ukupno 75 prijava zviždača, a ASK je pokrenula 3 postupka po službenoj dužnosti na osnovu sopstvenih saznanja. Okončano je 39 postupaka, uključujući i one pokrenute u prethodnom periodu, od čega je u 7 slučajeva utvrđeno ugrožavanje javnog interesa.

Od početka godine podnijet je jedan zahtjev za zaštitu zviždača. Postupak je u toku.

U II I III kvartalu 2019. Agenciji je dostavljeno 9 izvještaja političkih subjekata i organa vlasti o redovnom radu i u toku izborne kampanje, dok je od početka godine dostavljeno ukupno 278 takvih izvještaja i svi su kontrolisani. Takođe, u II kvartalu izvršena je 21 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja propisanih zakonom, dok je od početka 2019. izvršena 41 kontrola.

Zbog kršenja zakona iz svoje nadležnosti Agencija je u II i III kvartalu podnijela 256 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka. Od početka godine Agencija je sudovima za prekršaje podnijela 299 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Okončano je ukupno 269 postupaka (uključujući i one po zahtjevima iz prethodnih godina), od čega su u 87,4% izrečene sankcije. Iznos novčanih kazni je 72.440€.

Takođe, Agencija je u II i III kvartalu izdala 13, a od početka godine 19 prekršajnih naloga. U izvještajnom periodu realizovano je 12 naloga (5 iz ove i 7 iz prethodne godine) u iznosu od 15.808€.

U izvještajnom periodu, dva organa vlasti su prvi put usvojila i Agenciji dostavila plan integriteta i odredila menadžera integriteta. Od početka rada Agencije 98% organa vlasti je usvojilo Plan integriteta i odredilo menadžera integriteta. U izvještajnom periodu, Agenciji je dostavljeno 655 izvještaja o sprovođenju plana integriteta u 2018. godini, tj. 663 izvještaja od početka godine.

Novosti