Agencija za sprječavanje korupcije

Održan seminar o sprovođenju antikorupcijskih zakona iz nadležnosti ASK

ASK u kontinuitetu organizuje edukativne aktivnosti za zakonske obveznike
29. oktobar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je 25. oktobra u Podgorici organizovala seminar na temu “Sprovođenje antikorupcijskih zakona iz nadležnosti ASK – praksa i preporuke”. Seminar je bio namijenjen predstavnicima državnih institucija koji spadaju u kategoriju visoko rukovodnog i ekspertsko rukovodnog kadra.

Agencija u kontinuitetu organizuje edukativne aktivnosti u cilju upoznavanja zakonskih obveznika sa odredbama i obavezama propisanim Zakonom o sprječavanju korupcije i drugim antikorupcijskim propisima. Seminar je bio posvećen upoznavanju učesnika sa dosadašnjom praksom Agencije u implementaciji preventivnih antikorupcijskih mehanizama i kontroli poštovanja odredbi antikorupcijskih propisa iz nadležnosti ovog organa, a sve u cilju daljeg unapređenja stepena njihove primjene.

U uvodnom izlaganju pomoćnik direktora Agencije g. Savo Milašinović je istakao da je u dosadašnjim periodu najveći broj zakonskih obveznika pokazao izuzetno visok stepen odgovornosti i poznavanja zakonskih obaveza, čemu su svakako doprinijele kontinuirane edukativne aktivnosti Agencije.

Predstavnica Centra za građansko obrazovanje (CGO) gđa Mira Popović, osvrnula se na nalaze te NVO kada su u pitanju sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnošenje izvještaja o prihodima i imovini, sa posebnim akcentom na usvajanje i sprovođenje planova integriteta, prije svega na lokalnom nivou.

U radnom dijelu seminara, predstavnici nadležnih Odsijeka Agencije su učesnicima prezentovali dosadašnju praksu i rezultate sprovođenja zakonskih obaveza koje se odnose na usvajanje i sprovođenje planova integriteta, izvještavanje o prihodima i imovini, sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, te izdavanje prekršajnih naloga od strane Agencije. Takođe, predstavljene su preporuke Agencije koje se odnose na dalje unaprjeđenje sprovođenja zakona od strane obveznika.

Predavači su bili predstavnici nadležnih odsjeka Agencije, Grozdana Laković, načelnica Odsjeka za integritet, Marko Škerović, samostalni savjetnik u Odsjeku za integritet, Dragana Šuković, načelnica Odsjeka za provjeru prihoda i imovine, Maja Karas Bošković, načelnica Odsjeka za sprječavanje sukoba interesa i Snežana Pešić, načelnica Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga.

Seminaru je prisustvovali učesnici iz 15 ministarstava, kao i iz drugih organa državne uprave, Vrhovnog državnog tužilaštva i Sudskog savjeta. Takođe, na seminaru su učestvovali i predstavnici CGO, a u skladu sa Sporazumom o saradnji te nevladine organizacije i Agencije, koji je potpisan u okviru projekta ”Smjestimo korupcije u muzej!“ čiji je nosilac CGO, a Agencija jedan od saradnika.

Novosti