Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje

24. oktobar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije je po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije, a na osnovu prethodno sprovedenih postupaka provjere podataka o javnim funkcionerima, pokrenula 12 upravnih postupaka zbog povrede pravila koja se odnose na sprječavanje sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija. Nakon okončanih šest postupaka utvrđeno je kršenje zakona za:

- Vjera Rašković Perojević, javna funkcionerka Opštine Kotor;

- Nik Gjeloshaj i Smail Çunmulaj, javni funkcioneri Opštine Tuzi;

- Senad Kollari i Sead Osmanović, javni funkcioneri Opštine Ulcinj;

- Avdul Adrović, javni funkcioner Opštine Petnjica, koji je u toku postupka podnio ostavku na javnu funkciju.

Odluke Agencije u predmetnim postupcima su objavljene na linku.

Preostalih šest odluka nakon okončanja ispitnog postupka biće objavljene na internet stranici Agencije.

Novosti