Agencija za sprječavanje korupcije

Obavještenje

14. oktobar 2019.

Na osnovu zaključka Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije sa 3. sjednice Savjeta ASK koja je održana 27. septembra 2019. godine, Agencija objavljuje obavještenje za zakonske obveznike o načinu, pravnom osnovu i rokovima za dostavljanje informacija o kreditima i stambenim jedinicama dodijeljenim pod povoljnim uslovima u Izvještaj o prihodima i imovini javnog funkcionera.

U cilju daljeg unapređenja pravne sigurnosti i postizanja jednoobraznog postupanja zakonskih obveznika, a kako bi se spriječilo eventualno kršenje zakonskih odredbi koje se odnose na Izvještaje o prihodima i imovini javnih funkcionera, Agencija ukazuje na sljedeće:

U toku vršenja javne funkcije, kreditna zaduženja koja nastaju tokom tekuće godine se prijavljuju u redovnom godišnjem Izvještaju o prihodima i imovini koji se podnosi do 31. marta naredne godine za prethodnu godinu. U smislu Zakona o sprječavanju korupcije, kreditna zaduženja bilo koje vrste predstavljaju zaduženje a ne imovinu, i upisuju se u odjeljku 4.10 “Dugovi po osnovu kredita, zajmova i ostali dugovi javnog funkcionera i članova domaćinstva” obrasca godišnjeg Izvještaja o prihodima i imovini.

Izuzetno, ukoliko u toku godine dođe do realizacije kreditnih sredstava kupovinom pokretne ili nepokretne imovine koja podliježe upisu u registre ili evidencije nadležnih institucija, javni funkcioneri su dužni da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene podnesu Izvještaj o prihodima i imovini u slučaju promjene iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5000 eura.

Stambene jedinice stečene pod povoljnim uslovima, kao i ostalu nepokretnu imovinu stečenu po drugom osnovu, obveznici Zakona su dužni prijaviti dostavljanjem Izvještaja o prihodima i imovini koji se podnosi u slučaju promjene iz Izvještaja koje se odnose na uvećanje imovine preko 5000 eura, i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Novosti