Agencija za sprječavanje korupcije

Presjek prenosa sredstava iz javnih izvora političkim subjektima za prvih šest mjeseci 2019. godine

Političkim subjektima je isplaćeno 3.239.008,93€
31. jul 2019.

Agencija vrši kontrolu finansiranja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U skladu sa odredbama tog zakona, Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave na mjesečnom nivou prenose političkim subjektima sredstva opredijeljena za finansiranje njihovog redovnog rada.

S tim u vezi, ukupna planirana sredstva iz budžeta Crne Gore i budžeta lokalnih uprava, namjenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2019. godini, iznose 6,682,903.31€, odnosno 3.341.451,70€ za period od 1. januara do 30. juna. U taj iznos nijesu uračunata sredstva za finansiranje zaposlenih u poslaničkim klubovima i obezbjeđenje poslovnih prostorija za potrebe političkih subjekata, koja obezbjeđuju Skupština Crne Gore i Skupštine opština, odnosno organ zadužen za poslove imovine.

Od ukupno planiranih sredstava za prvu polovinu godine, političkim subjektima je isplaćeno 3.239.008,93€, od čega 2.276.843,58€ na državnom i 1.016.165,35€ na lokalnom nivou.

Agencija je u ranijem periodu više puta obavijestila javnost o evidentiranom značajnom dugu opština prema političkim subjektima na lokalnom nivou, koji je datiro iz prethodnih godina. Kroz inicijativu i proaktivni pristup Agencije, kao i angažovanjem lokalnih samouprava, taj dug je smanjen za 56,88%, odnosno sa 1.168.465€ na početku 2016. godine na 503.900,69€ na 31. decembar 2018. godine. U prvih šet mjeseci 2019. godine, dug Opština se uvećao za 9,61% u odnosu na stanje prikazano 31.12.2018. godine.

tabela A

Agencija konstatuje da uredno izmiruju obaveze prema političkim subjektima Ministarstvo finansija i opštine Andrijevica, Bar, Budva, Danilovgrad, Gusinje, Kolašin, Kotor, Nikšić, Mojkovac, Petnjica, Pljevlja, Podgorica (uključujući Golubovce), Plužine, Tuzi, Tivat, Šavnik i Žabljak). Agencija očekuje da će i u narednom periodu navedeni obveznici nastaviti sa dobrom praksom izvršenja zakonskih obaveza. Sporiju dinamiku izmirivanja duga imaju opštine Plav, Rožaje i Ulcinj, a najveći preostali iznos neizmirenog duga je evidentiran u Cetinju, Herceg Novom, Bijelom Polju, Rožajama, Beranama i Ulcinju.

tabela B

tabela C

Novosti