Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 90. sjednice Savjeta Agencije

12. april 2019.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na današnjoj sjednici razmatrao treći Izvještaj ASK o sprovođenju Plana realizacije preporuka iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru iz 2018. godine koje se odnosi na ASK. U Izvještaju su prikazani podaci koji se odnose na šestomjesečni period, tj. 1. oktobar 2018. - 1. april 2019. godine.

Ocijenjeno je da je postignut napredak u realizaciji mjera u odnosu na prethodni izvještani period.

Plan realizacije preporuka iz Izvještaja EK sadrži devet preporuka, za čije sprovođenje je utvrđeno 50 mjera, kojima se tretiraju ključni izazovi koji se odnose na rad Agencije.

Procenat realizacije mjera koje su definisane u okviru tri preporuke je 100%, dok se mjere iz preostalih šest pereporuka realizuju kontinuirano, odnosno njihova realizacija je u toku. Jedna mjera nije dospjela na realizaciju.

Savjet je insistirao na nastavku sprovođenja svih utvrđenih mjera iz Plana, čiju realizaciju će kontinuirano pratiti. Treći izvještaj o realizaciji mjera iz Plana biće dostavljen Delegaciji Evropske unije u Podgorici.

Takođe, Savjet je donio zaključak o održavanju sastanka članova Savjeta sa Direktorom i ovlašćenim službenicima ASK, na kojem će se razmatrati Analiza razloga za poništenje odluka ASK od strane nadležnih pravosudnih organa.

Novosti