Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnici ASK učestvovali na konferenciji o primjeni informacionih tehnologija u borbi protiv korupcije

2. april 2019.

Predstavnici Odjeljenja za Informacione tehnologije Agencije za sprječavanje korupcije učestvovali su na Međunarodnoj konferenciji “Prevencija korupcije kroz primjenu informaciono - komunikacijskih tehnologija” koja je održana 27. marta u Sarajevu.

Načelnik Odjeljenja Dušan Polović upoznao je učesnike konferencije sa načinom uspostavljanja informacionog sistema u Agenciji i njegovom ulogom u svakodnevnom radu zaposlenih. On je apostrofirao podizanje efikasnosti u procesu kontrole imovinskih kartona javnih funkcionera kroz obezbjeđivanje elektronske razmjene podataka sa drugim državnim organima u realnom vremenu, što je u regionu prepoznato kao primjer dobre prakse.

Savjetnik za softverska rješenja Miloš Vujošević upoznao je učesnike sa svim softverskim modulima koji su u upotrebi u ovom organu, sa posebnim naglaskom na mogućnost elektronskih servisa za prijavu korupcije na internet stranici Agencije, a predstavio je i planove za razvoj informacionog sistema.

Konferenciji je prisustvovalo oko 150 učesnika iz državnih institucija, lokalne samouprave i nevladinih organizacija koje se bave antikorupcijom iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovačke, a organizovana je pod pokroviteljstvom Misije OSCE u BIH.

Novosti