Agencija za sprječavanje korupcije

Odluke o visini budžetskih sredstava za političke subjekte donijeti do 31. januara

Obavještenje o obavezi donošenja odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2019.
25. januar 2019.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da su Ministarstvo finansija i organi lokalne uprave nadležni za poslove finansija dužni da, u skladu sa članom 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, do 31. januara donesu i objave na svojim internet stranicama Odluku o visini budžetskih sredstava koja se dodjeljuju svakom pojedinačnom subjektu za finansiranje redovnog rada u 2019. godini.  

Agencija takođe podsjeća da, u skladu sa odredbama navedenog zakona, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Crne Gore iznose 0,6% planiranog tekućeg budžeta Crne Gore  u godini za koju se budžet donosi. Za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštinama opština, skupštini Glavnog grada i skupštini Prijestonice, opredijeljeno je 1,1% planirnih tekućih budžeta ovih jedinica lokalne samouprave. Izuzetno, u opštinama čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata iznose od 1,1 do 3% planiranog tekućeg budžeta. 

Navedena budžetska sredstva se u visini od 20% raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini odnosno skupštinama opština. Ostalih 80% se dijeli srazmjerno ukupnom broju poslaničkih odnosno odborničkih mandata koje politički subjekti imaju u trenutku raspodjele.

Nepostupanje po članu 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.


Novosti