Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 76. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

14. septembar 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK se na današnjoj sjednici upoznao sa Izvještajem o realizaciji Budžeta ASK za prvih šest mjeseci tekuće godine, i usvojio Predlog nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2019. godinu.

Savjet je ocijenio da se Budžet za tekuću godinu realizuje planiranom dinamikom, uz namjensku potrošnju budžetskih sredstava.

Predlogom nacrta budžeta ASK za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.647.204,00 eura, u skladu sa Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period 2018 – 2021. godine, i shodno članu 95 Zakona o sprječavanju korupcije koji propisuje da odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti manja od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore.

Savjet je konstatovao da je usvojeni Predlog nacrta budžeta projektovan racionalno, i da su planirana sredstva dovoljna za efikasno izvršavanje nadležnosti Agencije. 

Novosti