Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 69. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK je na 69. sjednici razmatrao Informaciju o aktivnostima koje je Agencija za sprječavanje korupcije sprovela u toku kampanje za aktuelne lokalne izbore, zatim Prvi kvatlani izvještaj o radu ASK za ovu godinu, i usvojio Plan realizacije preporuka iz Izvještaja Evropske komisije koji se odnosi na rad ASK
25. maj 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet nije usvojio predlog članice Savjeta Vanje Ćalović Marković da se u dnevni red današnje sjednice uvrsti inicijativa za razrješenje direktora ASK Sretena Radonjića. Većinski je ocijenjeno da nijesu ispunjeni zakonski uslovi da se ta tačka nađe na dnevnom redu sjednice, jer ne sadrži pravni osnov za raspravu, niti je obezbijeđena podrška tri člana Savjeta, kako je predviđeno članom 93 Zakona o sprječavanju korupcije.

U odnosu na Informaciju o aktivnostima koje je Agencija sprovela u toku izborne kampanje za lokalne izbore, konstatovano je  da se aktivnosti sprovode u skladu sa Planom kontrole i nadzora, i da nije konstatovana zloupotrebe državnih resursa u predizborne svrhe.

U odnosu na Prvi kvartalni Izvještaj o radu  ASK, ocijenjeno je da je Agencija u izvještajnom periodu u  potpunosti sprovela aktivnosti predviđene Planom rada za 2018. godinu i postigla mjerljive rezultate u svim oblastima rada.

U Izvještaju je navedeno da je u dijelu sprječavanja sukoba interesa, ASK dala 50 mišljenja o postojanju sukoba interesa, na osnovu kojih je 16 javnih funkcionera podnijelo ostavke na javne funkcije. Sprovedeno 19 upravnih postupaka, od kojih je okončano 11, zbog nedostavljanje izvještaja o prihodima I imovini, zatim zbog netačnih i nepotpunih podataka i u vezi provjere osnova sticanja i izvora sredstava imovine u vrijednosti preko 5.000 €.

Agencija je podnijela ukupno 37 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Ukupno je izrečeno 75 sankcija, od čega 18 opomena i 58 novčanih kazni u iznosu od 36.090 eura.

Pokrenuta su četiri postupka po službenoj dužnosti zbog sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na korupciju, od kojih je u dva postupka utvrđeno ugožavanje javnog interesa, dok su preostala dva postupka u toku. Podnijeto je 36 prijava zviždača, dok su ukupno 22 postupka okončana po prijavama iz ove i prošle godine. Broj prijava u ovom period je značajno veći u odnosu na isti period prošle godine kada je ukupno bilo 5 prijava. Najveći broj prijava u prvom kvartalu ove godine, odnosio se na oblast radnih odnosa – 30%, zatim na oblast pravosuđa – 15%, sumnju na postojanje nekog krivičnog djela – 10%, postupanje državnog organa – 7.5%, na oblast prosvjete – 5%, postupanje lokalnih organa – 5%, poslovanje privatnog sektora – 5%.

Savjet je usvojio i Plan realizacije preporuka iz Izvještaja EK koji se odnosi  na rad ASK, a koji sadrži mjere, rokove, nosioce obaveza i indikatore performansi. Na osnovu Plana, biće izrađen operativni dokument za realizaciju mjera iz tog dokumenta.  Plan će, nakon prevođenja, biti dostavljen Delegaciji EU u Crnoj Gori, a Savjet će redovno pratiti njegovu realizaciju i o tome izvještavati javnost.

Novosti