Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak na temu procjene rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru

Na sastanku je posebno ukazano na rizike od korupcije u oblastima ljudskih resursa, reklamiranja i distribucije ljekova i medicinskih sredstava.
26. april 2018.

Agencija za sprječavanje korupcije, u saradnji sa Savjetom za regionalnu saradnju i Regionalnom antikorupcijskom inicijativom organizovala je 26 aprila u Podgorici, sastanak za predstavnike zdravstvenih institucija na temu procjene rizika od korupcije u zdravstvenom sektoru. Prisustvovalo je 27 predstavnika javnih zdravstvenih ustanova koje su učestvovale u izradi plana integriteta u svojim institucijama kao i dva službenika Agencije.

Cilj sastanka je bio da se povećaju sposobnosti predstavnika radnih grupa za utvrđivanje rizika od korupcije koji se odnose na zdravstvo. Takođe unaprjeđenje vještina za utvrđivanje koruptivnih rizika usklađeno je sa pripremljenim Upitnikom za procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta, koji je izradila Agencija, kao i Kontrolnom listom o rizicima od korupcije u sektoru zdravstvene zaštite  koju je pripremio ekspert dr Tilman Hoppe, angažovan preko Regionalnog programa jačanja kapaciteta antikorupcijskih institucija i civilnog društva u borbi protiv korupcije.

U uvodnom dijelu sastanka, prisutne su pozdravili Kristina Braletić, načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača i Radu Cotici, ekspert Savjeta za regionalnu saradnju, koji su ukazali na dosadašnje rezultate i izazove u pogledu suzbijanja koruptivnog rizika u oblasti zdravsta.

Na sastanku je posebno ukazano na rizike od korupcije u oblastima ljudskih resursa, reklamiranja i distribucije ljekova i medicinskih sredstava. Takođe, ukazano je na značaj uloge menadžera integriteta, imajući u vidu obim poslova, odgovornost i ovlašćenja u procesu izrade i sprovođenja plana integriteta, kao i njihov doprinos sveukupnom procesu razvoja integriteta i podsticanju politike integriteta u instituciji.

Podsjećamo da je Zakonom o sprječavanju korupcije predviđeno da organi vlasti svake druge godine procjenjuju efikasnost i efektivnost plana integriteta. Navedeni Upitnik, zajedno sa preporukama za unapređenje plana integiteta, kao i iskustvima organa vlasti u dosadašnjem sprovođenju plana integriteta treba da posluže za revidiranje postojećeg, odnosno izradu novog plana integriteta. 

Sastanku su prisustvovali predstavnici domova zdravlja Podgorica, Cetinje, Ulcinj, Budva, Mojkovac, Rožaje, Herceg Novi, Kolašin, Bar, Bijelo Polje, Berane, Danilovgrad, Pljevlja i predstavnici opštih bolnica iz Risna, Pljevalja, Kotora, Bijelog Polja, Berana, Nikšića, Specijalne bolnice za plućne bolesti “Brezovik” i Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor.


Novosti