Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 67. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

27. april 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Na današnjoj sjednici Savjeta, razmatrane su aktivnosti koje je Agencija za sprječavanje korupcije sprovela u toku kampanje za lokalne izbore koji će se održati 20. i 27. maja ove godine. Savjet je ocijenio da se Plan kontrole i nadzora sprovodi predviđenom dinamikom i da su organi vlasti ispoštovali sve obaveze i objavili sve potrebne izvještaje.

Takođe, konstatovano je da nije bilo prigovora u toku kampanje na rad političkih subjekata i organa vlasti, da nijesu konstatovane zloupotrebe javnih resursa u predizborne svrhe niti je bilo prijava za političko zapošljavanje, kao i ni za vršenje pritiska na zaposlene u javnom sektoru da glasaju za pojedine političke subjekte.

Agencija je u toku dosadašnje kampanje izvršila nadzor kod svih 709 obveznika zakona na teritoriji Crne Gore, i sprovela 35 terenskih kontrola. U devet opština  i šest drugih pravnih lica, posebno su kontrolisane jednokratne pomoći, odnosno socijalna davanja i isplata iz sredstava budžetske rezerve, i nijesu pronađene nepravilnosti. Planirane su još 23 kontrole organa vlasti i kontrole političkih subjekata.

Ukupan broj novozaposlenih lica u toku kampanje je 209, a dostavljeno je 566 ugovora/rješenja o zapošljavanju. Svi su provjereni i objavljeni na sajtu Agencije.

Redovno se prate aktivnosti političkih subjekata, pa su tako zakonsku obavezu otvaranja posebnog žiro računa za prikupljanje i trošenje sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje ispunili sljedeći politički subjekti: Demokratska partija socijalista, Demokrate, koalicija Demokrate-URA i Grupa birača Biram Bar. Do sada je prijavljeno osam priloga u visini od 198€.

Savjet se ogradio od izjava članice Vanje Ćalović Marković, datih u sredstvima informisanja, a koje se tiču ocjena o radu Agencije. Savjet je konstatovao da odustvo članice Ćalović Marković sa današnje sjednice nije bilo iz razloga koje je sadržano u najavi odsustva, a koje se odnosilo na navodno nepostojanje uslova za održavanje sjednice, već zbog njenog izbora da prisustvuje konferenciji jedne nevladine organizacije koja se održava u isto vrijeme kad i sjednica Savjeta.

Savjet je odlučio da na narednoj sjednici jedna od tačaka dnevnog reda bude dio Izvještaja o napretku Crne Gore za 2018. godinu, koji se tiče rada Agencije, kao i komentare ASK na taj dokument. Takođe, na jednoj od narednih sjednica, razmatraće se i aktivnosti koje je Agencija sprovela u prethodnom periodu u kontroli i nadzoru finansiranja političkih subjekata.

Savjet je na takođe usvojio Izvještaj o izvršenju Budžeta ASK za 2017. godinu,  skladu sa članom 88 Zakona o sprječavanju korupcije.Budžet Agencije za prethodnu godinu je iznosio 1.666.601,63 eura, od čega je utrošeno 1.481.304,61 eura, tj. procenat izvršenja je 88,88%. 

Novosti