Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanja o planovima integriteta u Bijelom Polju i Podgorici

30. mart 2018.

Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović održao je na Pravnom fakultetu u Bijelom Polju predavanje za službenike opština sjevernog regiona na temu "Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta", koje su organizovale Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore.  

Tomović je polaznicima ukazao na važnost donošenja i sprovođenja planova integriteta u cilju prevencije potencijalnih rizika nastanka korupcijskih aktivnosti u državnim institucijama. Tokom obuke je takođe predstavio i regionalna i međunarodna iskustva u primjeni planova integriteta.kao i dosadašnja iskustva u izradi i sprovođenju planova integriteta u Crnoj Gori.

Polaznici su informisani o svim pripremnim radnjama neophodnim za efikasno sprovođenje planova integriteta, odnosno utvrđivanja inicijalnih faktora rizika i oblasti posebno izloženih riziku, procjene i analize rizika radnih procesa za potrebe revizije plana integriteta, procjene rizika od korupcije u oblastima od posebnog rizika, kao i konkretnom postupku procjene efikasnosti i efektivnosti plana integriteta.

Predavanju su prisustvovali predstavnici opština Andrijevice, Pljevlja, Bijelog Polja, Gusinja, Žabljaka, Kolašina, obrazovnih institucija Plava i Mojkovca kao i turističke organizacije Plava.

Ista obuka je 20. marta održana i za službenike u Opštini Podgorica.

Novosti