Agencija za sprječavanje korupcije

Ekspertska misija o unapređenju primjene zakonskih odredbi o zaštiti zviždača

29. mart 2018.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 26-28. marta boravila ekspertska misija – g - đa Maria Pia Santoro, g - đa Brigita Berrocal i g-đa Sonja Levstik iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta”.

Tokom trodnevne misije, eksperti su se sastali sa predstavnicima Odsjeka za integritet i lobiranje, Odsjeka za postupanje po prijavama i zaštitu zviždača i Odsjeka za analizu propisa, u cilju sprovođenja analize trenutne primjene standarda koje se odnose na zaštitu zviždača. Akcenat je bio na analizi primjene standarda u vezi sa kriterijumima odabira pristiglih prijava o navodnim ugrožavanjima javnog interesa, odnosno aktivnostima koje Agencija preduzima u utvrđivanju činjenica u odnosu na prijave, kao i učinkovitost mišljenja i preporuka koje donosi.

Predstavnici Agencije su ekspertima predstavili dosadašnje rezultate rada, pojasnili primjenu odredaba Zakona o spječavanju korupcije u dijelu zaštite zviždača i   slučajeve u kojima je dodijeljena zaštita zviždačima. Eksperti su upoznali predstavnike Agencije sa italijanskim zakonima i institucijama koji uređuju, odnosno, postupaju po prijavama zviždača. Takođe je prestavljen model aplikacije preko koje građani Italije mogu da podnesu prijave o sumnji u postojanje korupcije.

IPA 2014 tvining projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta”, Agencija sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), u cilju jačanja kapaciteta Agencije za unapređenje integriteta u javnim institucijama.

Novosti