Agencija za sprječavanje korupcije

Održan trening za provjeru imovinskih kartona

29. mart 2018.

Predstavnici Odsjeka za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera prisustvovali su treningu “Jačanje kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije za provjeru imovinskih kartona”,  održanom 28-29. marta u prostorijama ASK, u okviru Projekta borbe protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori koji je dio “Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku”.

Cilj treninga je bio da se zajedničkim radom eksperata Savjeta Evrope i predstavnika Odsjeka za provjeru imovinskih kartona identifikuju najbolje metode za sprovođenje efikasne i temeljne provjere imovinskih kartona, zasnovane na procjeni rizika,  te da se u skladu sa tim predstave konkretni slučajevi provjere imovinskih kartona bazirane na unaprijeđenoj metodologiji.

Načelnik Odsjeka za provjeru prihoda i imovine Stefan Radunović predstavio je aktivnosti i rezultate Agencije u oblasti provjere prihoda i imovine javnih funkcionera. Predstavnici Savjeta Evrope, eksperti Quentin Reed i Silviu Popa predstavili su studije slučaja i komparativne prakse, te kriterijume za selekciju, provjeru dostavljenih podataka sa podacima iz elektronskih baza drugih institucija, banaka i trećih lica, kao i druge važne činioce za dubinsku provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera, a dali su i preporuke za dalje otklanjanje potencijalnih prepreka i unapređenja rada u toj oblasti.

Projekat borbe protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori sprovodi se u okviru zajedničke inicijative Savjeta Evrope i EU, pod imenom “Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku” i predviđa tehničku saradnju i ekspertsku podršku Agenciji.

Novosti