Agencija za sprječavanje korupcije

Predavanje o oglašavanju na Internetu

12. mart 2018.

Članovi Radne grupe za praćenje izborne kampanje i zaposleni u Agenciji prisustvovali su radionici koja je od strane eksperta za social medija marketing Draška Lončara održana 12. marta 2018. godine, u prostorijama Agencije na temu “Internet oglašavanje i politički subjekti”.

S obzirom na to da sve veći broj političkih subjekata koristi oglašavanje na društvenim mrežama, cilj radionice je bio da se službenici Agencije upoznaju sa načinima, vrstama i efektima oglašavanja, kao i načinima kontrolisanja i provjere utrošenih sredstava u kampanjama političkih subjekata na društvenim mrežama.

Takođe, predstavljeni su i definisani načini kontrole plaćanja te vrste oglašavanja, kao i metode kojima Agencija može izvršiti monitoring oglašavanja političkih subjekata na društvenim mrežama.

Predavanje je organizovano u cilju što efikasnije primjene nadležnosti Agencije u kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.  

Novosti