Agencija za sprječavanje korupcije

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić održala obuku na temu postupanja po prijavama zviždača

9. mart 2018.

Načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača i zaštitu zviždača Kristina Braletić, održala je 7. marta obuku ”Postupanje po prijavama zviždača unutar institucije”, za lica zaposlena u Zavodu za transfuziju krvi CG.

Cilj ove radionice bio je predstaviti, licu koje je zaduženo za postupanje po prijavama i svim zaposlenima u Zavodu, zakonodavni okvir koji reguliše ovu materiju kao i odredbe u vezi mehanizama zaštite zviždača.  Učesnicima je predstavljen način podnošenja prijava za ugrožavanje javnog interesa, kako Agenciji tako i neopsredno organu vlasti kod kojeg se prijavljuje sumnja na ugrožavanje javnog interesa. Braletić je takođe objasnila postupak i mjere koje su organi vlasti i lica određena za postupanje dužni da sprovedu po podnešenim prijavama kao načine kojima se obezbjeđuje zaštita lica koja podnose pomenute prijave.

Obuka je organizovana nakon što je Agenciji upućen poziv od stane Zavoda za transfuziju krvi, koji je prepoznao potrebu za realizacijom jedne ovakve radionice za svoje službenike, a obuci su prisustvovala 24 učesnika.

Agencija u skladu sa zakonskim nadležnostima u kontinuitetu sprovodi obuke i predavanja za različite ciljne grupe o obavezama koje su propisane Zakonom o sprječavanju korupcije i drugim zakonima iz nadležnosti ovog državnog organa.  

Novosti