Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore

Na sastanku je zaključeno da se većina aktivnosti koje su dogovorene na prethodnom sastanku kontinuirano sprovodi u skaldu sa Plan kontrole i nadzora i Planom kontrole na terenu, dok su ostale aktivnosti realizovane.
26. februar 2018.

Dana 26. februara 2018. godine je održan sastanak kojem su prisustvovali svi članovi Radne grupe za praćenje izborne kampanje za izbor Predsjednika Crne Gore.

Dnevni red sastanka je obuhvatio: Status realizacije aktivnosti dogovorenih na prethodnom sastanku, Izvještaj o aktivnostima sprovedenim u periodu 19. - 25.02.2018, prezentacija nalaza izvršenih kontrola u periodu 19. - 25.02, kao i planirane aktivnosti u narednoj sedmici. 

Na sastanku je zaključeno da se većina aktivnosti koje su dogovorene na prethodnom sastanku kontinuirano sprovodi u skaldu sa Plan kontrole i nadzora i Planom kontrole na terenu, dok su ostale aktivnosti realizovane. 

Sljedeći sastanak Radne grupe je u ponedeljak 5. marta 2018. godine. Dogovoreno je da sastanci Radne grupe ostaju otvoreni za predstavnike civilnog sektora u cilju jačanja transparentnosti i efikasnijeg mehanizma kontrole.


Novosti