Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje za javnost povodom izvještaja Transparency International-a

23. februar 2018.

Crna Gora je u izvještaju Transparency International-a za 2017. poboljšala indeks percepcije korupcije koji iznosi 46, što je do sada najbolji indeks naše države u godišnjim izvještajima te organizacije. U najnovijem Izvještaju Transparency International-a Crna Gora je zauzela 64. mjesto, kao i 2016. godine kada je indeks bio 45. Poređenja radi, u 2015. indeks percepcije korupcije je bio 44, a 2014. godine 42.

Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća da je u poslednjih nekoliko godina Crna Gora napravila veliki napredak na listi Transparency International-a u odnosu na prvo istraživanje kojim je obuhvaćena nakon obnove nezavisnosti, koje je objavljeno 2007. godine, a prema kojem je bila na 84 mjestu, sa indeksom 3.3 (33 prema sadašnjoj metodologiji).

Bolji indeks percepcije korupcije u Izvještaju Transparency International-a je pokazatelj da Crna Gora ostvaruje konstantan napredak u suzbijanju te pojave što, između ostalog, potvrđuje i bolja pozicija naše države u odnosu na zemlje okruženja. 

Tako je Crna Gora u odnosu na zemlje regiona u novom Izvještaju bolje rangirana u odnosu na Srbiju (77. mjesto, CPI 41), Kosovo (85. mjesto, CPI 39), Albaniju i Bosnu i Hercegovinu (dijele 91. mjesto, CPI 38) i Makedoniju (107. mjesto, CPI 35).

Takođe, Crna Gora je bolje rangirana i ima bolji indeks percepcije korupcije i od pojedinih članica Evropske Unije, kao što su Mađarska i Bugarska.

Bolji indeks je rezultat predanog rada nadležnih državnih organa na preventivnom i represivnom antikorupcijskom planu, kao i  dosljednog sprovođenja obaveza iz Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23. i 24. Istovremeno, to je snažan podstrek za Agenciju, kao i sve aktere uključene u borbu protiv korupcije, da nastave sa efikasnim sprovođenjem antikorupcijskih nadležnosti u cilju daljeg poboljšanja indeksa percepcije korupcije.

Podsjećamo, prema istraživanju javnog mnjenja koje je u decembru 2017. za potrebe ASK sprovela agencija Damar Plus, poraslo je povjerenje građana u rad ovog organa u borbi protiv korupcije, tako da je povjerenje imalo 68.4% građana, dok je u 2016. povjerenje imalo 65,4% ispitanika. Takođe, kada bi se odlučili da prijave korupciju, najveći broj ispitanika (32.6%) bi imao povjerenje u Agenciju, pa je i u 2017. Agencija bila na prvom mjestu među organima kojima bi građani prijavili korupciju.

Agencija za sprječavanje korupcije će nastaviti da transparentno i dosljedno primjenjenjuje sve mjere iz Zakona o sprječavanju korupcije i drugih propisa iz njene nadležnosti, kao i strateških antikorupcijskih dokumenata. Na taj način, Agencija će snažno doprinositi daljem jačanju nivoa javne svijesti o problemu korupcije, podizanju transparentnosti rada javnog i privatnog sektora, u cilju smanjenja rizika od pojave korupcije i, kako očekujemo, sve boljim rezultatima u narednim istraživanjima relevantnih međunarodnih organizacija.

Novosti