Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak predstavnika Agencije za sprječavanje korupcije i monitoring misije OECD-a

13. april 2017.

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije sastali su se sa ekspertima SIGMA-e, zajedničke inicijative OECD i EU, koja za potrebe Evropske unije prati napredak sprovođenja reformi u različitim oblastima u odnosu na standarde EU u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. U Crnoj Gori, SIGMA eksperti su u periodu od 10 do 13 aprila boravili u okviru ekspertske misije posvećene  praćenju napretka u oblasti reforme javne uprave i posebno u sistemu javnih nabavki u odnosu na standarde EU.

Predmet interesovanja eksperata SIGMA-e bila je analiza sistema javnih nabavki u CG sa aspekta Agencije kao centralnog preventivnog tijela u borbi protiv korupcije, koja kroz preventivne mehanizme kakvi su prijave zviždača, planovi integriteta i procjena podložnosti korupcije zakonskih propisa može dati doprinos unapređenju sistema javnih nabavki. Takođe, predmet interesovanja SIGMA eksperata bile su i nadležnosti Agencije u oblasti sprečavanja sukoba interesa i primjeni odgovarajućih sankcija u ovoj oblasti, kao i saradnja Agencije sa drugim institucijama u sporovođenju svojih nadležnosti.  

Pomoćnik direktora Agencije Savo Milašinović, Koordinator Sektora za prevenciju korupcije Mladen Tomović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović, upoznali su eksperte o statističkim podacima u vezi sa rezultatima i aktivnostima Agencije, te izrazili posvećenost strateškom praćenju ispunjavanja obaveza iz zakona čiji nadzor sprovodi Agencija za sprječavanje korupcije.

Predstavnici SIGMA-e su naglasili značaj Agencije za sprječavanje korupcije na sprovođenju antikorupcijskih preventivnih politika i propisa, i kroz to, ukupnom jačanju integriteta u radu javne uprave u Crnoj Gori. 


Novosti