Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak predstavnika Agencije i Ambasade SAD

Direktor Agencije Sreten Radonjić upoznao je ambasadorku Uehara sa ključnim rezultatima Agencije u 2017. i glavnim prioritetima rada u ovoj godini. On je izrazio zahvalnost za podršku Ambasade u jačanju kapaciteta ove institucije kroz obezbjeđenje ekspertske i drugih oblika podrške u različitim segmentima rada ovog organa.
24. januar 2018.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije g. Sreten Radonjić sastao se sa ambasadorkom SAD u Crnoj Gori NJ.E. gđom Margaret En Ueharom. Tema sastanka je bilo zvanično uručenje donacije Ambasade SAD-a u hardverskoj opremi za potrebe Agencije, vrijedne oko 40.000€. 

Ta donacija će doprinijeti daljem unaprjeđenju hardverske infrastrukture za potrebe rada informacionog sistema Agencije, nivoa bezbjednosti informacionog sistema, kao i nivoa transparentnosti i interakcije sa građanima. Donacijom će, takođe, biti unaprijeđen rad Agencije u svim organizacionim jedinicima, posebno u oblasti informacionih tehnologija, kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja i prevencije korupcije. 

Direktor Agencije Sreten Radonjić upoznao je ambasadorku Uehara sa ključnim rezultatima Agencije u 2017. i glavnim prioritetima rada u ovoj godini. On je izrazio zahvalnost za podršku Ambasade u jačanju kapaciteta ove institucije kroz obezbjeđenje ekspertske i drugih oblika podrške u različitim segmentima rada ovog organa.

Na sastanku je, kao posebno značajna, istaknuta podrška koju Ambasada SAD pruža Agenciji na polju informacionih tehnologija, imajući u  vidu da je Ambasada u toku 2015. i 2016. godine donirala informatičku platformu za razmjenu podataka Agencije sa drugim državnim organima, koja danas predstavlja jedan od najvažnijih alata za potrebe kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

Takođe, na sastanku je načelnik Odsjeka za informacione tehnologije g. Dušan Polović prezentovao značaj donacije za informacioni sistem Agencije, nakon čega su direktor Radonjić i ambasadorka Uehara, sa saradnicima, razgovarali o modalitetima buduće saradnje Agencije i Ambasade SAD-a, kako bi se i u narednom periodu kroz dalje zajedničke aktivnosti, unaprijedila efikasnost rada i podigao stepen prevencije korupcije na još veći nivo, a dogovorena je i konkretna ekspertska podrška Agenciji na planu daljeg jačanja transparentnosti rada ove institucije.  


Novosti