Agencija za sprječavanje korupcije

Predstavnica Agencije na obuci u CEELI Institutu

16. novembar 2017.

Predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije, samostalna savjetnica iz Odsjeka za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga Dragana Šuković, je u periodu od 06. do 10. novembra učestvovala na obuci „Istraživanje i krivično gonjenje korupcije u javnom sektoru“, na CEELI Institutu (Centralna i istočno-evropska pravna inicijativa) u Pragu, a na poziv Ambasade SAD-a u Podgorici, odnosno Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), State Department-a. 

Šuković je, kroz studiju slučaja koja je bila predmet obuke, kao i kroz svoja izlaganja, upoznala ostale učesnike sa nadležnostima ove institucije, dosadašnjim uspješnim rezultatima kao i aktuelnim aktivnostima koje se sprovode u cilju primjene antikorupcijskih zakona, odnosno Zakona o sprječavanju korupcije, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Zakona o lobiranju. 

Intezivna petodnevna obuka je bila namijenjena tužiocima, istražiteljima, sudijama, predstavnicima antikorupcijskih organa i drugih relevantnih institucija, u cilju razmjene iskustava, te sticanja novih znanja i vještina. Predavači su bili eminentni stručnjaci u oblasti borbe protiv korupcije Stiv Duram, Bili Džejkobson, Dejvid Voterson i Halina Senik. Obuka je osmišljena na način da, osim predavanja pomenutih stručnjaka sadrži i praktični dio – rješavanje konkretnog slučaja, od početne faze (nagovještaj koruptivnog djela), do otkrivanje i postupka po utvrđenju istog. 


Novosti