Agencija za sprječavanje korupcije

Posjeta delegacije Agencije za borbu protiv korupcije Srbije

Razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije, a razgovaralo se i o daljem unaprjeđenju međusobne saradnje.
26. decembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 25. i 26. decembra 2017. boravila delegacija Agencije za borbu protiv korupcije Srbije, koju je predvodio g-din Dragomir Trninić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu imovine i prihoda funkcionera i postupanje po predstavkama.  

Predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije upoznali su delegaciju sa nadležnostima i rezultatima ovog organa, sa posebnim osvrtom na  provjere prihoda i imovine javnih funkcionera i korišćenje informacionog sistema Agencije za te svrhe. Prezentovali su i sistem za razmjenu podataka sa drugim državnim organima. 

Razmijenjena su iskustva o pozitivnim praksama u radu dvije institucije, a razgovaralo se i o daljem unaprjeđenju međusobne saradnje. Dogovoreni su dalji koraci u smislu koncipiranja zajedničkog projekta u oblasti informacionih sistema.

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Srbije izrazili su zahvalnost na iscrpnom predstavljanju radnih procesa, praksi i iskustava crnogorske Agencije i uvjerenje da će razmjena iskustava tokom posjete doprinijeti  daljem unaprjeđanju efikasnosti rada obje institucije. 

Novosti