Agencija za sprječavanje korupcije

Održavanje obuke za organe vlasti: Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore

16. oktobar 2017.

Agencija za sprječavanje korupcije u saradnji sa Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI), a uz podršku Austrijske razvojne agencije, organizuje tri jednodnevne obuke na temu  “Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore”.

Obuke će biti održane:

- u utorak 17. oktobra, u hotelu “Four points by Sheraton” u Kolašinu, sa početkom u 9h;

- u srijedu 18. oktobra, u hotelu “The Queen of Montenegro” u Budvi, sa početkom u 9h;

- u četvrtak 19. oktobra, u hotelu “City” u Podgorici, sa početkom u 9h. 

Predavanja na temu „Izrada i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore“ imaju za cilj da se predstavnicima organa vlasti na sveobuhvatan i participativan način približe svrha i značaj izrade i praćenja sprovođenja planova integriteta, uloga menadžera integriteta, te prezentuju praktična metodološka uputstva za efikasnu procjenu korupcijskih rizika u institucijama i blagovremno djelovanje na njih. 

Agenda navedenih događaja je u prilogu ove najave. Uvodna izlaganja predstavnika  Agencije i RAI-a na sva tri okrugla stola su otvorena za javnost.

Novosti