Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak sa ekspertom Ambasade SAD-a u vezi sa analizom planova integriteta

Tema sastanka bila je analiza dosadašnjih aktivnosti usmjerenih na razvoj i sprovođenje planova integriteta u Crnoj Gori i sačinjavanje preporuka za dalje unapređenje aktivnosti u ovoj oblasti.
1. februar 2018.

Kao nastavak partnerske saradnje sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, predstavanici Agencije za sprječavanje korupcije održali su radni sastanak sa američkim ekspertom za integritet Darenom Evansom, koga je angažovala Ambasada SAD-a u cilju pružanja podrške aktivnostima Agencije usmjerenim na dalji razvoj i unapredjenja mjera integriteta u javnom sektoru.

Tema sastanka bila je analiza dosadašnjih aktivnosti usmjerenih na razvoj i sprovođenje planova integriteta u Crnoj Gori i sačinjavanje preporuka za dalje unapređenje aktivnosti u ovoj oblasti. 

Službenici Odsjeka za integritet i lobiranje su ekspertu detaljno predstavili napore i aktivnosti koje Agencija za sprječavanje korupcije ulaže u cilju promocije principa i mjera integriteta i poštovanja odredbi antikorupcijskih zakona čiju primjenu prati Agenicija. Predstavnici Agencije su predstavili podatke o strukturi i broju organa vlasti, usvojenih planova integriteta i izvještaja o njihovom sprovođenju, i objasnili procese donošenja i sprovođenja planova integriteta u organima vlasti tokom 2016. i 2017. godine. Ekspert je informisan i o predstojećim aktivnostima Agencije i organa vlasti, posebno u dijelu procjene efikasnosti i efektivnosti planova integriteta i ažuriranja istih. 

Nakon održanog sastanka sa predstavnicima Agencije, ekspert će posjetiti još nekoliko institucija, kako bi bliže upoznao postupak donošenja i sprovođenja planova integriteta u različitim oblastima javnog sektora. Nakon toga će biti dogovoreni dalji koraci u realizaciji navedene ekspertske  podrške od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.


Novosti