Agencija za sprječavanje korupcije

Održan sastanak RAI u Sofiji

12. jun 2017.

U Sofiji je 12. juna 2017. godine održan 25. sastanak Upravne grupe Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI). Sastanak je organizovao Sekretarijat RAI, a domaćin je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske.

Događaj su otvorili zamjenik ministra unutrašnjih poslova Bugarske Krasimir Cipov i predsjednik bugarske Komisije za prevenciju korupcije i utvrđivanje sukoba interesa Nikolaj Nikolov.

Sastanku su prisustvovali predstavnici devet država članica RAI-a, među kojima je bila i predstavnica Agencije za sprječavanje korupcije, koja je učesnike upoznala sa dosadašnjim rezultatima rada ovog državnog organa.

U fokusu sastanka Upravne grupe je bila rasprava o planu rada RAI za period 2018-2019/20. godinu. Takođe, razmatrane su izmjene i dopune internih akata kojima se uređuje funkcionisanje Sekretarijata RAI, te međusobno razmjenjene informacije o stanju u oblasti prevencije korupcije u državama članicama RAI.

Glavne odluke Upravne grupe su obnavljanje mandata g. Tomislava Ćurića, antikorupcijskog eksperta u Sekretarijatu, i usvajanje finansijskog izvještaja za 2016. godinu. 


Novosti