Agencija za sprječavanje korupcije

Italijanski eksperti u posjeti Agenciji

15. septembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 13, 14. i 15. septembra 2017. godine boravila ekspertska misija - g. Mateo Larića iz Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC) i g. Karlo Alberto Đusti iz Ministarstva pravde Republike Italije.

Posjeta ekspertske misije je prva aktivnost realizacije projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta koji finansira EU posredstvom Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA II), koja se sprovodi u skladu sa planom relizacije mjera koji je usaglašen sa predstavicima dvije Agencije za sprječavanje korupcije i Nacionalne Agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije.. 

Članovi ekspertske misije su održali niz sastanaka sa predstavnicima svih organizacionih jedinica u Agenciji za sprječavanje korupcije.   Cilj misije je prikupljanje podataka o nadležnostima, organizacionoj strukturi, radnim procesima i poslovima u Agenciji. Italijanski eksperti će nakon obrade dobijenih informacija sačiniti analizu, koja će biti polazna osnova za osmišljavanje i realizaciju obuka i treninga službenika Agencije, u cilju unapređenja kapaciteta za sprovođenje preventivnih antikorupcijskih aktivnosti, koje su usmjerene na ukupno jačanje integriteta u institucijama javnog sektora i otklanjanje korupcijskih rizika.        

Implementacija projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta“ je počela 26. juna 2017. godine. Partner iz države članice EU je Nacionalna agencija za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC), a institucija korisnica projekta je Agencija za sprječavanje korupcije. Period implementacije je 18 mjeseci, a vrijednost projekta je 600.000 €.  

Cilj projekta je podrška u implementaciji mjera integriteta u svim institucijama javnog sektora i unaprjeđenje efikasnosti sistema za borbu protiv korupcije, kroz jačanje kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije, unapređenje antikorupcijskih politika i afirmaciju principa dobrog upravljanja. Oblasti iz nadležnosti Agencije koje su u fokusu ovog projekta su: mjere integriteta, zaštita zviždača, lobiranje i međunistitucionalna saradnja. 


Novosti