Agencija za sprječavanje korupcije

Italijanski eksperti održali obuku za predstavnike Agencije o primjeni propisa iz oblasti lobiranja

Službenici ASK su italijanskim ekspertima predstavili nadležnosti, aktivnosti i rezultate rada ASK u promociji instituta lobiranja i dosadašnjoj primjeni Zakona o lobiranju. Eksperti Gato i Zagarela objasnili su kako funcioniše sistem lobiranja u Italiji, te dobru praksu u promociji djelatnosti lobiranja. Oni su naglasili potrebu za podizanjem javne svijesti o značaju lobiranja u ostvarivanja ciljeva od javnog interesa.
17. novembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 17. novembra 2017. godine boravila ekspertska misija u sastavu g. Đovani Gato i g. Alesandro Zagarela, sa LUISS Gvido Karli Univerziteta u Rimu.

Posjeta eksperata organizovana je u okviru IPA 2014 tvining projekta „Podrška implementaciji mjera integriteta”, i to komponente 3 projekta, usmjerene na jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta ASK za koordinaciju i nadzor nad sprovođenjem Zakona o lobiranju.

Tokom ove misije, u sklopu aktivnosti 3.2, koja za cilj ima razvoj sveobuhvatnog plana za podizanje svijesti o Zakonu o lobiranju, eksperti su razgovarali sa službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje, Odsjeka za analizu propisa, i Odsjeka za edukacije, kampanje, istraživanja i analitiku. 

Službenici ASK su italijanskim ekspertima predstavili nadležnosti, aktivnosti i rezultate rada ASK u promociji instituta lobiranja i dosadašnjoj primjeni Zakona o lobiranju. Eksperti Gato i Zagarela objasnili su kako funcioniše sistem lobiranja u Italiji, te dobru praksu u promociji djelatnosti lobiranja. Oni su naglasili potrebu za podizanjem javne svijesti o značaju lobiranja u ostvarivanja ciljeva od javnog interesa. 

Naredne ekspertske misije u okviru ove aktivnosti biće posvećena izradi brošure za promociju djelatnosti lobiranja, kao i organizaciji okruglog stola na ovu temu. 

IPA 2014 tvining projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta”, ASK sprovodi sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv korupcije Republike Italije (ANAC).


Novosti