Agencija za sprječavanje korupcije

Dogovorene prve aktivnosti u realizaciji projekta „Podrška implementaciji mjera u oblasti integriteta“

12. maj 2017.

U cilju definisanja prioritetnih aktivnosti na realizaciji IPA 2014 Tvining projekta „Podrška implementaciji mjera u oblasti integriteta“, u Agenciji je održan sastanak lidera projekta, načelnika Odsjeka za integritet i lobiranje Mladena Tomovića u ime Agencije za sprječavanje korupcije, i načelnice za pravna pitanja Marije Luize Kimenti, u ime Nacionalne antikorupcijske agencije Republike Italije (ANAC), koja je implementator projekta. Sastanku su osim lidera projekta prisustvovali i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović, i predstavnica ANAC-a Sonja Levstik, koja će u svojstvu stalne tvinning savjetnice biti prisutna u Crnoj Gori tokom implementacije projekta.

Lideri projekta su se dogovorili o tome koje će biti prve aktivnosti u projektu, čija će realizacija početi odmah nakon održavanja konferencije u Podgorici kojom će projekat biti otvoren, i na koju će biti pozvani predstavnici Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, direktor ANAC-a i predstavnici drugih relevantnih institucija. Takođe su dogovorene prve ključne aktivnosti u realizaciji projekta i njihov početak neposredno nakon održavanja konferencije. Na sastanku su razmotrene i procedure u vezi sa angažovanjem eksperata u cilju implementacije projektnih aktivosti.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta Agencije i obuka službenika ovog organa u svim oblastima integriteta i prijavljivanja korupcije, ali i obuka obveznika zakona za čiju primjenu je zadužena Agencija, kako bi se u konačnom ojačao integritet organa vlasti.

Tvining ugovor za projekat „Podrška implementaciji mjera integriteta“, sa detaljnim planom rada i budžetom projekta, potpisale su Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Nacionalna antikorupcijska agencija Republike Italije, o čemu je Agencija za sprječavanje korupcije primila zvanično obavještenje od strane DEU, dana 27. marta 2017.godine. Predviđeno je da se projekat sprovodi 18 mjeseci.


Novosti