Agencija za sprječavanje korupcije

Direktor Agencije učestvovao na konferenciji 'Saradnja antikorupcijskih institucija u regionu'

Konferenciju je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije Srbije, povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.
14. decembar 2017.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić učestvovao je na konferenciji “Saradnja antikorupcijskih institucija u regionu”, koja je održana 13. i 14. decembra 2017. godine u Beogradu. Konferenciju je organizovala Agencija za borbu protiv korupcije Srbije, povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Direktor Agencije je bio učesnik panela posvećenog međunarodnim preventivnim antikorupcijskim standardima, na kojem je predstavio normativna i institucionalna rješenja u oblasti sprječavanja korupcije u Crnoj Gori, rezultate Agencije u primjeni preventivnih antikorupcijskih mehanizama i njihove efekte, kao i buduće izazove u radu ovog organa.

Događaj je okupio rukovodioce antikorupcijskih tijela iz zemalja regiona, predstavnike pravosudnih organa Republike Srbije, kao i predstavnike organizacija civilnog sektora i medija, i bio je prilika za razmijenu iskustava u navedenim oblastima i podsictaj saradnje na regionalnom nivou.


Novosti