Agencija za sprječavanje korupcije

Delegacija Agencije za borbu protiv korupcije Kosova boravila u posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije

29. novembar 2017.

U posjeti Agenciji za sprječavanje korupcije je 28. i 29. novembra 2017. godine,  boravila delegacija Agencije za borbu protiv korupcije Kosova  na čelu sa Frašorom Murtezajem, rukovodiocem Divizije za sprječavanje sukoba interesa i Burimom Sadikuom, rukovodiocem Divizije za istraživanje, saradnju i mehanizam protiv korupcije. Posjeta je organizovana nakon što su predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Kosova izrazili interesovanje za razmjenu iskustva u sprovođenju preventivnih antikorupcijskih nadležnosti, naročito u oblasti donošenja i praćenja planova integriteta.

Predstavnicima kosovske Agencije obratili su se direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić i predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Goranka Vučinić, nakon čega su službenici Agencije upoznali goste sa nadležnostima Agencije, njenim rezultatima i primjerima iz prakse. Delegacija Agencije za borbu protiv korupcije Kosova je se potom upoznala sa organizacionom strukturom i radnim procesima u Agenciji. 

Naročit predmet intresovanja gostiju iz Agencije za borbu protiv korupcije Kosova je bila oblast planova integriteta kao    važnog preventivnog antikorupcijskog mehanizma, čemu su bili posvećeni posebni sastanci sa službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje. Tema ovih sastanaka je bio normativni okvir kojim je regulisana oblast planova integriteta u Crnoj Gori, kao i metodologija izrade planova integriteta u organima vlasti.

Takođe, službenici Odsjeka za integritet i lobiranje su prezentovali svoja iskustva u vezi sa izvještavanjem organa vlasti o sprovođenju planova integriteta u Crnoj Gori, kao i u vezi sa davanjem preporuka organima vlasti za unapređenje planova integriteta. Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije Kosova izrazili su zahvalnost na iscrpnom predstavljanju iskustava i prakse u oblasti integriteta koje su im prenijele crnogorske kolege, i uvjerenje da će stečena znanja moći da primijene u praksi svoje institucije.  
Novosti