Agencija za sprječavanje korupcije

Sastanak sa britanskom ambasadorkom Karen Medoks

12. mart 2021.

Iskazujući privrženost komunikaciji i saradnji sa međunarodnim partnerima kao jednom od temeljnih pretpostavki unaprijeđenja prakse Agencije za sprječavanje korupcije, direktorica Jelena Perović, predsjednik Savjeta Momčilo Radulović i načelnica Odjeljenja za međunarodnu saradnju i standarde Marina Mićunović sastali su se sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Karen Medoks, šeficom Odjeljenja za politička pitanja Rejčel de Souzom i Dubravkom Popović, savjetnicom u Programu za konflikt, stabilizaciju i bezbjednost.

Predstavivši rad Savjeta u novom sazivu od jula 2019, predsjednik Radulović je ukazao na strateški pravac koji je ovo tijelo odredilo insistiranjem na transparentnosti, proaktivnosti, neselektivnosti i politici otvorenih vrata u odnosima sa civilnim sektorom i medijima. Uz navođenje brojnih primjera iz svakodnevne prakse Agencije, sagovornici su upućeni i u unutrašnje strukturalne reforme, preduzete sa ciljem efikasnijeg djelovanja u zaštiti javnog interesa.

Naglašavajući značaj uloge Agencije u sistemskoj borbi protiv korupcije, ambasadorku Medoks je zanimao konkretan angažman ove institucije u nadzoru kampanje za lokalne izbore u Nikšiću, i oblicima saradnje sa novom izvršnom vlašću.

Direktorica Perović je ukazala na obim zakonskih nadležnosti Agencije, koja proaktivnim pristupom i objavljivanjem kompletne dokumentacije koju kontroliše vidno doprinosi snaženju integriteta, kredibiliteta i legitimiteta izbornog procesa.

Bilo je riječi i o prostoru za izmjene izbornog zakonodavstva, posebno u oblastima nepreciznog zakonskog tretmana funkcionerske kampanje i dužine trajanja izborne kampanje. Iskustvom u praćenju izbornog procesa i prepoznavanjem zona u kojima je povećana mogućnost zloupotrebe, Agencija je spremna da se aktivno uključi u reformu legislativnog okvira sugestijama, preporukama i konkretnim amandmanima.

Analiza propisa je primjer važnog mehanizma čijim obuhvatnijim korišćenjem je napravljen iskorak u promociji vladavine prava i prevenciji korupcije.

Novosti